STT Tên miền Ngày cấp Đơn vị chủ quản
1skyon.vn2014-04-16Ông Vũ Quốc Trung
2huy26.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
3smartgen.com.vn2014-04-16Công ty TNHH Dịch vụ và Phụ Tùng Máy phát điện
4huy27.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
5tanduyloi.com.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Bao bì Tân Duy Lợi
6huy28.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
7tanduyloi.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Bao bì Tân Duy Lợi
8huy29.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
9animestore.biz.vn2014-04-16Ông Mr.Tatsuki Kanaya
10tdkt.vn2014-04-16Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
11huy3.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
12thammyviendongphuong.com.vn2014-04-16Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Đông Phương
13huy30.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
14thanhdathotel.com.vn2014-04-16Ông Nguyễn Thế Khánh
15huy31.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
16thep.net.vn2014-04-16Ông Trần Văn Đức
17huy32.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
18thuanthanhshoes.com.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Công Nghiệp Giày Thuận Thành
19huy33.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
20thumbtack.com.vn2014-04-16Ông Nguyễn Quang Ngọc
21huy34.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
22thuonghieugodongky.com.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Gỗ Đồng Kỵ
23huy35.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
24thuonghieugodongky.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Gỗ Đồng Kỵ
25huy36.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
26tienganhchonguoidilam.net.vn2014-04-16Ông Nguyễn Tiến Dũng
27huy37.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
28tienganhdoanhnghiep.com.vn2014-04-16Ông Nguyễn Tiến Dũng
29huy38.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
30tienhunghoian.vn2014-04-16Ông Tán Quang Huy
31huy39.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
32tkngroup.com.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Kỷ Nguyên
33huy4.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
34tretau.vn2014-04-16Ông Huỳnh Thanh Tuấn
35huy40.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
36trithucsangtao.com.vn2014-04-16Bà Nguyễn Thị Bích Thảo
37huy41.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
38trungtamphapyhaiphong.vn2014-04-16Ông Phạm Văn Hiệp
39huy42.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
40tunglinhls.vn2014-04-16Trung tâm Tin học - VNPT Lạng Sơn
41huy43.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
42tutorials.com.vn2014-04-16Ông Trần Công Tài
43huy44.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
44tuvanoto.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Hoàng
45huy45.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
46dealnhanh.vn2014-04-16Ông Lê Công Thành
47tvbamboo.com.vn2014-04-16Bà Nguyễn Thị Hằng
48huy46.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
49tyttoot.vn2014-04-16Ông Trần Văn Thể
50huy47.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy