STT Tên miền Ngày cấp Đơn vị chủ quản
1weintek.com.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
2weigel-messgeraete.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
3vbig.vn2014-11-04Ông Nguyễn Văn Huy
4vietnamese-easy.vn2014-11-04Công ty TNHH AMVN
5univer-group.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
6magnetrol.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
7kgauto.com.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
8plcautomation.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
9hoangtran.vn2014-11-04Trần Hoàng Nhân
10diectai.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
11diectai.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
12ichgiapvuong.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
13ichgiapvuong.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
14kimthankhang.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
15kimthankhang.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
16suygiamthinhluc.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
17utai.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
18utai.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
19buougiaptrang.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
20buoutuyengiap.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
21buoutuyengiap.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
22nhuocgiaptrang.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
23roiloanloau.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
24roiloanloau.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
25suytuyengiap.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
26suytuyengiap.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
27tamcansuynhuoc.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
28tamcansuynhuoc.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
29benhstress.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
30chuatramcam.com.vn2014-11-04Bà Nguyễn Thị Bích Hợp
31crompton.com.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
32jqa.vn2014-11-04Ông Lương Quân Tráng
33linhkiencnc.com.vn2014-11-04Ông Trần Minh Thành
34giadosach.com.vn2014-11-04Bà Vương Thị Huyền
35itron.com.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
36elster.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
37cangiotravel.com.vn2014-11-04Châu Nguyễn Duy Phương
38honeywell.biz.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
39banbuonphukien.com.vn2014-11-04Ông Trần Công Thành
40plc-electric.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
41gamehaychoi.vn2014-11-04Hoàng Xuân Thành
42crompton-instruments.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
43bals.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
44crompton.vn2014-11-04Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại PLC
45xnkbacnghean.com.vn2014-11-03Ông Nguyễn Anh Nguyễn
46startupjobs.com.vn2014-11-03Công ty Cổ phần Kinh tế internet Micronet
47xcar.vn2014-11-03Ông NGUYỄN ANH MINH
48binhanxanh.com.vn2014-11-03Công ty TNHH Bình An Xanh Kiên Giang
49megacom.vn2014-11-03Công ty cổ phần MegaCOM
50hoptac.com.vn2014-11-03Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản HOMELAND