STT Tên miền Ngày cấp Đơn vị chủ quản
1huy25.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
2skyon.vn2014-04-16Ông Vũ Quốc Trung
3huy26.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
4smartgen.com.vn2014-04-16Công ty TNHH Dịch vụ và Phụ Tùng Máy phát điện
5huy27.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
6tanduyloi.com.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Bao bì Tân Duy Lợi
7huy28.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
8tanduyloi.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Bao bì Tân Duy Lợi
9huy29.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
10animestore.biz.vn2014-04-16Ông Mr.Tatsuki Kanaya
11tdkt.vn2014-04-16Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch
12huy3.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
13thammyviendongphuong.com.vn2014-04-16Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Đông Phương
14huy30.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
15thanhdathotel.com.vn2014-04-16Ông Nguyễn Thế Khánh
16huy31.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
17thep.net.vn2014-04-16Ông Trần Văn Đức
18huy32.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
19thuanthanhshoes.com.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Công Nghiệp Giày Thuận Thành
20huy33.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
21thumbtack.com.vn2014-04-16Ông Nguyễn Quang Ngọc
22huy34.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
23thuonghieugodongky.com.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Gỗ Đồng Kỵ
24huy35.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
25thuonghieugodongky.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Gỗ Đồng Kỵ
26huy36.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
27tienganhchonguoidilam.net.vn2014-04-16Ông Nguyễn Tiến Dũng
28huy37.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
29tienganhdoanhnghiep.com.vn2014-04-16Ông Nguyễn Tiến Dũng
30huy38.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
31tienhunghoian.vn2014-04-16Ông Tán Quang Huy
32huy39.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
33tkngroup.com.vn2014-04-16Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tân Kỷ Nguyên
34huy4.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
35tretau.vn2014-04-16Ông Huỳnh Thanh Tuấn
36huy40.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
37trithucsangtao.com.vn2014-04-16Bà Nguyễn Thị Bích Thảo
38huy41.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
39trungtamphapyhaiphong.vn2014-04-16Ông Phạm Văn Hiệp
40huy42.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
41tunglinhls.vn2014-04-16Trung tâm Tin học - VNPT Lạng Sơn
42huy43.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
43tutorials.com.vn2014-04-16Ông Trần Công Tài
44huy44.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
45tuvanoto.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Hoàng
46huy45.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
47dealnhanh.vn2014-04-16Ông Lê Công Thành
48tvbamboo.com.vn2014-04-16Bà Nguyễn Thị Hằng
49huy46.name.vn2014-04-16Ông Nguyễn Hữu Huy
50tyttoot.vn2014-04-16Ông Trần Văn Thể