STT Tên miền Ngày cấp Đơn vị chủ quản
1tgth.vn2015-04-19Ông Đặng Anh Vũ
2bitcoin.com.vn2015-04-19Bà Cao Thúy Mai
3intour.vn2015-04-19Trần Diễm Trinh
4aotam.com.vn2015-04-19Ông Dương Bảo Long
5canhonbb.com.vn2015-04-19Bà Phan Thị Thu Sương
6muachung24h.vn2015-04-19Bà nguyen thị hoa
7vibuy.com.vn2015-04-19Bà nguyen thị hoa
8voz.com.vn2015-04-19Ông Trần Thanh Trang
9dulichsaigonact.vn2015-04-18Thăng Thị Thanh Hiền
10efb.edu.vn2015-04-18Ông Nguyễn Đăng Thông
11bacsygiadinh.vn2015-04-18Ông Nguyễn Quang Phúc
12gamenet.vn2015-04-18Công ty TNHH Mạng xã hội Việt Nam
13ykhoaviet.vn2015-04-18Ông Cao Hoàng Phúc
14tailieuhoc.vn2015-04-18Ông Phạm Đình Long
15aioj.com.vn2015-04-18Ông Nguyễn Nhất Vũ
16onggiomem.com.vn2015-04-18Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ 3I
17trungquoc.vn2015-04-18Ông Ngô Ngọc Minh Triết
18lao.vn2015-04-18Công ty TNHH Mạng xã hội Việt Nam
19campuchia.vn2015-04-18Ông Ngô Ngọc Minh Triết
20hongkong.vn2015-04-18Ông Ngô Ngọc Minh Triết
21hanquoc.vn2015-04-18Ông Ngô Ngọc Minh Triết
22sacxuanspabacgiang.vn2015-04-18Ông Nguyen Van Ha
23sieuthikhuonbanh.vn2015-04-18Ông Nguyễn Văn Hòa
24chogiare.vn2015-04-18Ông Hoàng Cao Cường
25hatnhua.com.vn2015-04-18Ông Phạm Duy Hữu
26bandocu.com.vn2015-04-18Ông Lê Anh Tuấn
27newsdaily.vn2015-04-18Công ty TNHH Mạng xã hội Việt Nam
28daotu.name.vn2015-04-18Ông Đào Văn Tú
29muoispa.com.vn2015-04-18Bà Nguyễn Thị Việt Hằng
30anninhsieuthi.net.vn2015-04-18Ông Nguyễn Khắc Hà
31tarzan.vn2015-04-18Công ty TNHH Share Việt Nam
32aioj.vn2015-04-18Ông Nguyễn Nhất Vũ
33thoitrangconcung.com.vn2015-04-18Bà Wei Yang Ping
34tam.name.vn2015-04-18Ông Lê Minh Tâm
35spamuoi.vn2015-04-18Bà Nguyễn Thị Việt Hằng
36spamuoi.com.vn2015-04-18Bà Nguyễn Thị Việt Hằng
37sonkansai.com.vn2015-04-18Ông Nguyễn Khắc Hà
38sieuthikhuonbanh.com.vn2015-04-18Ông Nguyễn Văn Hòa
39ungthu.com.vn2015-04-17Công ty TNHH Mạng xã hội Việt Nam
40hoatri.com.vn2015-04-17Công ty Cổ phần Hòa Trí
41manu.vn2015-04-17Ông Trần Lê Đồng
42cuchi.vn2015-04-17Ông Ngô Ngọc Minh Triết
43mobilemarketing.com.vn2015-04-17Công ty TNHH Mạng xã hội Việt Nam
44nhanhieuvietnam.com.vn2015-04-17Lê Minh Đức
45nhanhieuvietnam.vn2015-04-17Ông. Lê Minh Đức
46chonhan.vn2015-04-17Công ty Cổ phần Inovas Việt Nam
47xpay.vn2015-04-17Công ty cổ phần thông tin truyền thông và đầu tư phát triển công nghệ Hà Nội
481day.vn2015-04-17Nguyễn Duy Khánh
49quamientrung.vn2015-04-17Ông Tran Van Binh
50sieulienket.com.vn2015-04-17Ông Đoàn Văn Mạnh