Tên miền việt nam hết hạn

Công cụ kiểm tra tên miền Việt Nam đã hết hạn và sắp tự do trong 05 ngày. Bạn có thể xem thông tin: Thời gian đăng ký, ngày tự do, tuổi tên miền và đặc biệt là giá trị PageRank (PR). Bạn có cơ hội để sở hữu tên miền đẹp bằng cách sử dụng dịch vụ BACKORDER của iNET - Đặt chỗ chờ mua tên miền ngay khi tự do.

Hãy nhanh tay để sở hữu một tên miền Việt Nam ĐẸP, LÂU NĂM và PageRank cao như mong muốn.

DANH SÁCH TÊN MIỀN ĐÃ HẾT HẠN VÀ SẼ TỰ DO TRONG VÒNG 5 NGÀY

Tìm thấy: 1486 tên miền sắp tự do
STT
Tên miền
Tuổi
PR
Ngày đăng ký
Ngày tự do
Hành động
1471 souvenirs.vn 0 tuổi 0 23-04-2009 13-05-2015 WhoisBackorder
1472 suoitienwater.com.vn 0 tuổi 0 23-04-2012 13-05-2015 WhoisBackorder
1473 suoitienwater.vn 0 tuổi 0 23-04-2012 13-05-2015 WhoisBackorder
1474 taigamebigone.com.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1475 thongtaccongtaihanoi.com.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1476 thuysanminhtin.com.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1477 thuytadalat.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1478 vietcombankamc.com.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1479 vietcombankamc.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1480 viethello.com.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1481 viethungg8.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1482 vietmuong.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1483 vinasoft.net.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1484 vinhphatsolutions.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1485 youtravel.com.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder
1486 youtravel.vn 0 tuổi 0 23-04-2014 13-05-2015 WhoisBackorder

vong doi ten mien

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”

Chú thích:

  • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do
  • Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký.  Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
  • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
  • Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
  • Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.