Tên miền việt nam hết hạn

Công cụ kiểm tra tên miền Việt Nam đã hết hạn và sắp tự do trong 05 ngày. Bạn có thể xem thông tin: Thời gian đăng ký, ngày tự do, tuổi tên miền và đặc biệt là giá trị PageRank (PR). Bạn có cơ hội để sở hữu tên miền đẹp bằng cách sử dụng dịch vụ BACKORDER của iNET - Đặt chỗ chờ mua tên miền ngay khi tự do.

Hãy nhanh tay để sở hữu một tên miền Việt Nam ĐẸP, LÂU NĂM và PageRank cao như mong muốn.

DANH SÁCH TÊN MIỀN ĐÃ HẾT HẠN VÀ SẼ TỰ DO TRONG VÒNG 5 NGÀY

Tìm thấy: 2182 tên miền sắp tự do
STT
Tên miền
Tuổi
PR
Ngày đăng ký
Ngày tự do
Hành động
2101 gth.com.vn 0 tuổi 0 10-05-2013 30-05-2015 WhoisBackorder
2102 gusaigon.vn 0 tuổi 0 10-05-2012 30-05-2015 WhoisBackorder
2103 halongpartycruises.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2104 hangxachnhat.vn 0 tuổi 0 10-05-2013 30-05-2015 WhoisBackorder
2105 hanoilaptop.vn 0 tuổi 0 10-05-2013 30-05-2015 WhoisBackorder
2106 hanoimu.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2107 happycoffee.com.vn 0 tuổi 0 10-05-2011 30-05-2015 WhoisBackorder
2108 happycoffee.vn 0 tuổi 0 10-05-2011 30-05-2015 WhoisBackorder
2109 hato.vn 0 tuổi 0 10-05-2010 30-05-2015 WhoisBackorder
2110 hdcf.vn 0 tuổi 0 10-05-2013 30-05-2015 WhoisBackorder
2111 hdvtc.edu.vn 0 tuổi 0 10-05-2011 30-05-2015 WhoisBackorder
2112 hexagon.com.vn 0 tuổi 0 10-05-2006 30-05-2015 WhoisBackorder
2113 highmarksecurity.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2114 hoxuanhuong.edu.vn 0 tuổi 0 10-05-2011 30-05-2015 WhoisBackorder
2115 inzone.vn 0 tuổi 0 10-05-2010 30-05-2015 WhoisBackorder
2116 iomega.vn 0 tuổi 0 10-05-2013 30-05-2015 WhoisBackorder
2117 iswl.com.vn 0 tuổi 0 10-05-2012 30-05-2015 WhoisBackorder
2118 itascoland.com.vn 0 tuổi 0 10-05-2012 30-05-2015 WhoisBackorder
2119 khachsanthaonguyen.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2120 kidnkid.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2121 kids-house.vn 0 tuổi 0 10-05-2013 30-05-2015 WhoisBackorder
2122 kimcuonglighting.vn 0 tuổi 0 10-05-2013 30-05-2015 WhoisBackorder
2123 koleto.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2124 livitrans.com.vn 0 tuổi 0 10-05-2012 30-05-2015 WhoisBackorder
2125 managementbyhabit.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2126 managementbyhabits.edu.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2127 mangohome.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2128 mangquangcao.com.vn 0 tuổi 0 10-05-2011 30-05-2015 WhoisBackorder
2129 mazdadaklak.vn 0 tuổi 0 10-05-2014 30-05-2015 WhoisBackorder
2130 minhson.com.vn 0 tuổi 0 10-05-2013 30-05-2015 WhoisBackorder

vong doi ten mien

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”

Chú thích:

  • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do
  • Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký.  Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
  • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
  • Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
  • Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.