Tên miền việt nam hết hạn

Công cụ kiểm tra tên miền Việt Nam đã hết hạn và sắp tự do trong 05 ngày. Bạn có thể xem thông tin: Thời gian đăng ký, ngày tự do, tuổi tên miền và đặc biệt là giá trị PageRank (PR). Bạn có cơ hội để sở hữu tên miền đẹp bằng cách sử dụng dịch vụ BACKORDER của iNET - Đặt chỗ chờ mua tên miền ngay khi tự do.

Hãy nhanh tay để sở hữu một tên miền Việt Nam ĐẸP, LÂU NĂM và PageRank cao như mong muốn.

DANH SÁCH TÊN MIỀN ĐÃ HẾT HẠN VÀ SẼ TỰ DO TRONG VÒNG 5 NGÀY

Tìm thấy: 948 tên miền sắp tự do
STT
Tên miền
Tuổi
PR
Ngày đăng ký
Ngày tự do
Hành động
931 thucphamansinh.com.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
932 thucphamansinh.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
933 thungdungracthai.com.vn 0 tuổi 0 14-02-2012 06-03-2015 WhoisBackorder
934 tiengiangtv.org.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
935 tinlaixe.com.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
936 tinlaixe.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
937 tintucphunu.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
938 trangdiemchuyennghiep.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
939 tyre.com.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
940 tyre.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
941 tyremart.com.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
942 tyremart.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
943 viettelfood.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
944 viettelfoods.com.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
945 viettelfoods.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
946 vinstar.edu.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
947 vinstar.vn 0 tuổi 0 14-02-2014 06-03-2015 WhoisBackorder
948 www.tiengiang.vn 0 tuổi 0 14-02-2008 06-03-2015 WhoisBackorder

vong doi ten mien

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”

Chú thích:

  • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do
  • Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký.  Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
  • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
  • Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
  • Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.