Tên miền việt nam hết hạn

Công cụ kiểm tra tên miền Việt Nam đã hết hạn và sắp tự do trong 05 ngày. Bạn có thể xem thông tin: Thời gian đăng ký, ngày tự do, tuổi tên miền và đặc biệt là giá trị PageRank (PR). Bạn có cơ hội để sở hữu tên miền đẹp bằng cách sử dụng dịch vụ BACKORDER của iNET - Đặt chỗ chờ mua tên miền ngay khi tự do.

Hãy nhanh tay để sở hữu một tên miền Việt Nam ĐẸP, LÂU NĂM và PageRank cao như mong muốn.

DANH SÁCH TÊN MIỀN ĐÃ HẾT HẠN VÀ SẼ TỰ DO TRONG VÒNG 5 NGÀY

Tìm thấy: 3196 tên miền sắp tự do
STT
Tên miền
Tuổi
PR
Ngày đăng ký
Ngày tự do
Hành động
2101 foreverfriends.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2102 formostar.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2003 30-10-2014 WhoisBackorder
2103 fratello.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2104 fstar.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2105 fusionalyalagi.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2106 futuretech.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2011 30-10-2014 WhoisBackorder
2107 gamebigfun.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2108 gamebigfun.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2109 gameradar.vn 0 tuổi 0 10-10-2008 30-10-2014 WhoisBackorder
2110 gangnamstyle.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2111 gangnamstyle.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2112 gaophuongnam.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2113 gf-boutique.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2114 giaoductoancau.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2115 giarevietnam.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2116 giayvans.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2117 giftscom.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2118 giupviec.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2011 30-10-2014 WhoisBackorder
2119 globaltrading.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2120 gmgroup.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2121 green-bike.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2122 greenpepper.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2123 gsafe.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2124 hacene.net.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2125 haclong.vn 0 tuổi 0 10-10-2011 30-10-2014 WhoisBackorder
2126 hamart.vn 0 tuổi 0 10-10-2011 30-10-2014 WhoisBackorder
2127 hamico.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2013 30-10-2014 WhoisBackorder
2128 hanahotel.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder
2129 hanamai.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2011 30-10-2014 WhoisBackorder
2130 hanghanquoc.com.vn 0 tuổi 0 10-10-2012 30-10-2014 WhoisBackorder

vong doi ten mien

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”

Chú thích:

  • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do
  • Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký.  Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
  • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
  • Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
  • Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.