Tên miền việt nam hết hạn

Công cụ kiểm tra tên miền Việt Nam đã hết hạn và sắp tự do trong 05 ngày. Bạn có thể xem thông tin: Thời gian đăng ký, ngày tự do, tuổi tên miền và đặc biệt là giá trị PageRank (PR). Bạn có cơ hội để sở hữu tên miền đẹp bằng cách sử dụng dịch vụ BACKORDER của iNET - Đặt chỗ chờ mua tên miền ngay khi tự do.

Hãy nhanh tay để sở hữu một tên miền Việt Nam ĐẸP, LÂU NĂM và PageRank cao như mong muốn.

DANH SÁCH TÊN MIỀN ĐÃ HẾT HẠN VÀ SẼ TỰ DO TRONG VÒNG 5 NGÀY

Tìm thấy: 986 tên miền sắp tự do
STT
Tên miền
Tuổi
PR
Ngày đăng ký
Ngày tự do
Hành động
961 stevemadden.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
962 stevemadden.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
963 swan.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2006 06-02-2015 WhoisBackorder
964 tabletstore.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2013 06-02-2015 WhoisBackorder
965 thepvietsteel.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
966 tourmate.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
967 tourmates.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
968 toyata5s.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
969 toyota5s.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
970 trungtamtieccuoi.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
971 ttviet.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
972 tuvanviethan.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
973 unclehot.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
974 unclehot.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
975 vanessa.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2013 06-02-2015 WhoisBackorder
976 vchp.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
977 vesinhrangmieng.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
978 vietbuy.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2013 06-02-2015 WhoisBackorder
979 vinhphu2.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
980 web-hosting.com.vn 0 tuổi 0 17-01-2012 06-02-2015 WhoisBackorder
981 web-site.vn 0 tuổi 0 17-01-2012 06-02-2015 WhoisBackorder
982 weby.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
983 xaydunghocmon.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
984 xaylaphoangnguyen.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
985 xemtruyenhinhtructuyen.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder
986 yensaovn.vn 0 tuổi 0 17-01-2014 06-02-2015 WhoisBackorder

vong doi ten mien

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”

Chú thích:

  • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do
  • Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký.  Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
  • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
  • Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
  • Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.