Công cụ kiểm tra tên miền Việt Nam đã hết hạn và sắp tự do trong 05 ngày. Bạn có thể xem thông tin: Thời gian đăng ký, ngày tự do, tuổi tên miền và đặc biệt là giá trị PageRank (PR). Bạn có cơ hội để sở hữu tên miền đẹp bằng cách sử dụng dịch vụ BACKORDER của iNET - Đặt chỗ chờ mua tên miền ngay khi tự do.

Hãy nhanh tay để sở hữu một tên miền Việt Nam ĐẸP, LÂU NĂM và PageRank cao như mong muốn.

DANH SÁCH TÊN MIỀN ĐÃ HẾT HẠN VÀ SẼ TỰ DO TRONG VÒNG 5 NGÀY

Tìm thấy: 4175 tên miền sắp tự do
STT
Tên miền
Tuổi
PR
Ngày đăng ký
Ngày tự do
Hành động
2101 xe247.vn 0 tuổi 0 07-04-2011 27-04-2014 WhoisBackorder
2102 xedien.vn 0 tuổi 0 07-04-2010 27-04-2014 WhoisBackorder
2103 xemaydien.vn 0 tuổi 0 07-04-2010 27-04-2014 WhoisBackorder
2104 xienque.vn 0 tuổi 0 07-04-2009 27-04-2014 WhoisBackorder
2105 ximangdat.com.vn 0 tuổi 0 07-04-2009 27-04-2014 WhoisBackorder
2106 yatra.com.vn 0 tuổi 0 07-04-2009 27-04-2014 WhoisBackorder
2107 yatra.vn 0 tuổi 0 07-04-2009 27-04-2014 WhoisBackorder
2108 yves-rocher.com.vn 0 tuổi 0 07-04-2006 27-04-2014 WhoisBackorder
2109 yvesrocher.com.vn 0 tuổi 0 07-04-2006 27-04-2014 WhoisBackorder
2110 zenithgroup.com.vn 0 tuổi 0 07-04-2010 27-04-2014 WhoisBackorder
2111 zenliving.vn 0 tuổi 0 07-04-2013 27-04-2014 WhoisBackorder
2112 zenspa.com.vn 0 tuổi 0 07-04-2005 27-04-2014 WhoisBackorder
2113 001.vn 0 tuổi 0 08-04-2011 28-04-2014 WhoisBackorder
2114 1268.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2115 234.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2116 24rent.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2117 2tmobile.vn 0 tuổi 0 08-04-2010 28-04-2014 WhoisBackorder
2118 3concepteyes.com.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2119 3concepteyes.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2120 3fmart.com.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2121 4lunch.com.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2122 4lunch.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2123 a1.com.vn 0 tuổi 0 08-04-2012 28-04-2014 WhoisBackorder
2124 adbox.vn 0 tuổi 0 08-04-2010 28-04-2014 WhoisBackorder
2125 adwin.com.vn 0 tuổi 0 08-04-2008 28-04-2014 WhoisBackorder
2126 agola.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2127 alacartehotel.com.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2128 alacartehotel.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2129 alphasteel.com.vn 0 tuổi 0 08-04-2013 28-04-2014 WhoisBackorder
2130 amorepacificgroup.com.vn 0 tuổi 0 08-04-2011 28-04-2014 WhoisBackorder

vong doi ten mien

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền “.VN”

Chú thích:

  • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do
  • Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký.  Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
  • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
  • Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
  • Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
  • Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.