Thông tin WHOIS kinhdo20nam.vn

Tên miền kinhdo20nam.vn
Trạng thái ACTIVE
Ngày đăng ký 02/06/2014
Ngày hết hạn 02/06/2016
Chủ thể đăng ký Công ty Cổ phần Global Online Branding
Địa chỉ
DNS ns1.pavietnam.vn |
ns2.pavietnam.vn |
nsbak.pavietnam.net |
Dữ liệu WHOIS dạng text
DATA
Domain: kinhdo20nam.vn
Issue Date: 02/06/2014
Expired Date: 02/06/2016
Owner Name: Công ty Cổ phần Global Online Branding
Address:

Xem tên miền khác của kinhdo20nam.vn