1 Giỏ hàng 2 Thông tin hóa đơn
3 Xác nhận đơn hàng
4 Hoàn thành
Tên dịch vụ
Thời gian
Thành tiền
Chúng tôi rất tiếc vì đơn hàng của bạn đang bị lỗi xử lý, vui lòng refresh lại trang hoặc liên hệ với iNET để được hỗ trợ.

Đăng ký tên miền
Duy trì tên miền
Ẩn thông tin tên miền
Khóa tên miền Registry
Khóa tên miền Registrar
Chuyển nhà đăng ký
DNSSEC
Chuyển nhượng tên miền
Tên miền trên sàn
Tên miền chứa từ khóa nhạy cảm, vào đây để xem chi tiết cách đăng ký tên miền này.
{{'Tiết kiệm' | translate}} {{ product.valueOrigin - product.value | currency}}
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
{{ feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}/năm! Giảm {{ feeWhoisInvisibleOrigin - feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}!

-

{{'Tên miền' | translate}}: {{'Đổi tên miền' | translate}}
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Mua thêm tài nguyên
Điểm quy đổi {{product.pointValue | currency}}
{{'Tiết kiệm' | translate}} {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
{{product.planName}}
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Mua thêm tài nguyên
{{ product.campaignName }}
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
Điểm quy đổi {{product.pointValue | currency}}
{{'Tiết kiệm' | translate}} {{product.valueOrigin - product.value | currency}}

Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
+{{product.value / 1000}} điểm
Tiết kiệm {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
{{'Tên miền' | translate}}: {{'Đổi tên miền' | translate}}
Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
Tùy chỉnh
{{ product.campaignName }}
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
+{{product.value / 1000}} điểm
{{'Tiết kiệm' | translate}} {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Mua thêm tài nguyên
{{ product.campaignName }}
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
+{{product.value / 1000}} {{'điểm'| translate}}
{{'Tiết kiệm' | translate}} {{product.valueOrigin - product.value | currency}}

Đề xuất dịch vụ cho bạn!

  • {{feature | translate}}
Xem thêm