Hướng dẫn chuyển tên miền về iNET

Chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền (Registrar Transfer) là quá trình chuyển tên miền từ một nhà cung cấp khác về Nhà đăng ký iNET để quản lý và duy trì.

Nhập danh sách tên miền muốn chuyển về iNET

Mapping các trường dữ liệu

Giá trị Mapping với
Tên miền
Auth Code
Tên miền Auth Code

Tổng số {{domains.length}} tên miền

Tên miền Ngày đăng ký Ngày hết hạn Nhà đăng ký hiện tại Trạng thái

Tên miền đã được mở khóa chuyển đổi.

Các bước transfer tên miền về iNET

Bước 1

Yêu cầu nhà đăng ký cũ mở khóa chuyển đổi tên miền và cung cấp mã Authorization Key

Bước 2

Nhập thông tin tên miền muốn chuyển đổi nhà đăng ký và Gửi yêu cầu tới iNET

Bước 3

Chờ từ 2 tới 7 ngày tên miền sẽ tự động chuyển về iNET. Trường hợp Khách hàng muốn chuyển ngay, vui lòng liên hệ với nhà đăng ký cũ để xác nhận chuyển đổi

Điều kiện transfer tên miền

Lý do bạn nên chuyển tên miền về iNET

Công cụ, tiện ích hỗ trợ quản lý, sử dụng tên miền dễ dàng, thuận tiện

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7/365

19+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tên miền & dịch vụ Internet, là thành viên chính thức của ICANN & VNNIC