Tên miền Việt Nam

Quý khách yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khoá tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (Auth-Code).

Cung cấp thông tin tên miền và mã xác thực tên miền đến iNET (hoặc bản khai chuyển đổi nhà đăng ký). Tại đây

Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi tên miền về nhà đăng ký iNET Tại đây

Không mất phí chuyển đổi.

Tên miền Quốc Tế

Quý khách yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khoá tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (Auth-Code).

Cung cấp thông tin tên miền và chủ thể tên miền đến iNET. Tại đây

Check email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi (Quý khách cần kiểm tra email whois hiện tại phải là địa chỉ email mà Quý khách có thể check được).

Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm và hoàn thiện thủ tục chuyển đổi tên miền về iNET Tại đây

Điều kiện chuyển đổi:

  • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
  • Tên miền đăng ký sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
  • Quý khách kiểm tra tên miền không bị lock (trạng thái active).
  • Quý khách chủ động theo dõi việc chuyển đổi tên miền đến khi chuyển đổi hoàn thành.
  • Thời gian chuyển đổi nhà đăng ký sau khi nhận đầy đủ yêu cầu đối với tên miền Việt Nam từ 3-5 ngày, tên miền Quốc tế từ 5-7 ngày.