Hotline: {{key.place}}: ({{key.name}})
Bảng giá Cloud VPS

/tháng
/tháng

/tháng
  • SSD Storage:
  • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
  • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
  • IP riêng: {{extendData[$index].des.ipown}}
  • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
  • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
  • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
  • SSL : {{extendData[$index].des.ssl.name}}
  • Web công nghệ Litespeed
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
Bạn cần hỗ trợ 24/7! ()

Đăng ký ngay

Bạn đang ở đâu?