DNS của iNET hoàn toàn miễn phí

DNS là gì?

DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ tự cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực tham gia vào Internet. Nó liên kết nhiều thông tin đa dạng với tên miền được gán cho những người tham gia. Quan trọng nhất là, nó chuyển tên miền có ý nghĩa cho con người vào số định danh (nhị phân), liên kết với các trang thiết bị mạng cho các mục đích định vị và địa chỉ hóa các thiết bị khắp thế giới.

Phép tương thường được sử dụng để giải thích hệ thống tên miền là nó phục vụ như một “Danh bạ điện thoại” để tìm trên Internet bằng cách dịch tên máy chủ máy tính thành địa chỉ IP.

Ví dụ: iNET.vn dịch thành 125.212.192.38
Khi đó tên miền iNET.vn sẽ dễ nhớ hơn các địa chỉ IP là 125.212.192.38 (IPv4).

Tại sao sử dụng DNS của iNET?

  • Hoàn toàn MIỄN PHÍ.
  • Không gián đoạn dịch vụ khi chuyển đổi, không mất bản ghi cũ, uptime 99,99%.
  • Công cụ quản lý đơn giản, hiệu quả.

Làm sao để sử dụng DNS tại iNET?

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản iNET, nếu chưa có tài khoản có thể dễ dàng đăng ký.
  • Bước 2: Vào tính năng DNS trên menu quản lý để tiến hành thêm tên miền theo hướng dẫn.
  • Bước 3: trỏ nameservers của tên miền hiện tại về 2 nameservers mới là ns1.inet.vn và ns2.inet.vn.