Đổi tên chủ thể tên miền Việt Nam

Khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền hoàn thiện thủ tục gồm:

  • Đơn đề nghị thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền có chữ ký, ghi rõ họ tên của chủ thể; đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức).
  • Bổ sung bản khai đăng ký tên miền có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức)
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản gốc hoặc nộp kèm theo bản sao có chứng thực quyết định thay đổi tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quyết định thay đổi họ, tên đối với cá nhân.

Đổi tên chủ thể tên miền Quốc tế

Khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền hoàn thiện thủ tục gồm:

  • Đơn đề nghị thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền có chữ ký, ghi rõ họ tên của chủ thể cũ và mới; đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức) Tại đây
  • Bổ sung bản khai đăng ký tên miền có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức) nếu thiếu Tại đây
  • Phí dịch vụ thay đổi thông tin tên miền Quốc tế: Miễn phí