iNET.VN

Về chúng tôi

Tầm nhìn

Công ty toàn cầu trong lĩnh vực cung cấp tên miền và dịch vụ Internet.

SỨ MỆNH

Giúp hàng triệu khách hàng kinh doanh trực tuyến thành công bắt đầu từ tên miền và website.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chữ Nhân

Liên tục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự có thái độ tốt, chuyên môn cao, đam mê, tận tâm, nhiệt huyết, vui vẻ và chuyên nghiệp.

Chữ Trí

Liên tục học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo các giá trị mới, hiệu quả và trí tuệ phục vụ khách hàng.

Chữ Tín

Minh bạch trong nội bộ, công khai với khách hàng, trọng chữ tín, thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

Chữ Tâm

Nêu gương đạo đức nghề nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội.