{{featured[nameSv].title}}

Bảng giá dịch vụ SEO Hosting

/tháng
/tháng

/tháng
  • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
  • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
  • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
  • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
  • SSD:
  • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
  • SSL: {{extendData[$index].des.ssl.name}}
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}

Đặc tính nổi bật

{{hl.title}}

Thông số kỹ thuật

A B C
A B C D E
Phân bổ tài nguyên
Gói A B C D E
Gói A B C D E
CPU 1 Core 2 Core 2 Core 3 Core 4 Core
RAM 1 GB 2 GB 4 GB 5 GB 6 GB
SSD 20 GB 40 GB 60 GB 100 GB 120 GB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
IP internet
Kết nối từ xa
Công cụ quản trị Stop, Start, Reload, Install OS
Công nghệ ảo hóa KVM
Sao lưu dữ liệu Chủ động thao tác

Câu hỏi thường gặp

{{faq.title}}
Hoặc
dịch vụ