{{featured[nameSv].title}}

Bảng giá dịch vụ Web hosting

Tiết kiệm hơn khi mua nhiều năm

/{{'tháng' | translate}}
/{{'tháng' | translate}}

/{{'tháng' | translate}}
 • SSD Storage:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • IP riêng: {{extendData[$index].des.ipown}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • SSL : {{extendData[$index].des.ssl.name}}
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
 • Web công nghệ Litespeed

/{{'tháng' | translate}}
/{{'tháng' | translate}}

/{{'tháng' | translate}}
 • SSD Storage:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • IP riêng: {{extendData[$index].des.ipown}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • SSL : {{extendData[$index].des.ssl.name}}
DirectAdmin: Miễn phí

/{{'tháng' | translate}}
/{{'tháng' | translate}}

/{{'tháng' | translate}}
 • SSL : {{extendData[$index].des.ssl.name}}
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác
 • Web công nghệ Litespeed

/{{'tháng' | translate}}
/{{'tháng' | translate}}

/{{'tháng' | translate}}
 • SSL : {{extendData[$index].des.ssl.name}}
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác

/{{'tháng' | translate}}
/{{'tháng' | translate}}

/{{'tháng' | translate}}

Đặc tính nổi bật

{{hl.title}}

Thông số kỹ thuật

A B C
A B C D E
Phân bổ tài nguyên
Gói
Gói A B C D E

Câu hỏi thường gặp

{{faq.title | translate}}

{{featured[nameSv].title | translate}} {{'chỉ với' | translate}} {{featured[nameSv].prsvA | currency}}
{{'Hoặc' | translate}}
{{featured[nameSv].title | translate}} {{'chỉ với' | translate}} {{featured[nameSv].prsvA | currency}}