Khóa tên miền - Dịch vụ bảo vệ an toàn cho tên miền của bạn

iNET - Khóa tên miền

Khóa tên miền là gì ?

{{'Khóa tên miền là dịch vụ bảo vệ tên miền của bạn tuyệt đối an toàn tránh khỏi những nguy cơ và tác động không mong muốn làm thay đổi, ảnh hưởng tới hoạt động của tên miền.' | translate}}

{{'Mọi tác động hoặc thay đổi thông tin liên quan đến tên miền của bạn đều được chứng thực và thực hiện thủ công bởi Nhà đăng ký tên miền iNET và Registry (đơn vị quản lý tên miền)' | translate}}

{{'Tên miền được bảo vệ bằng dịch vụ Khóa tên miền khi kiểm tra trên công cụ Whois sẽ có thêm các trường thông tin trạng thái sau' | translate}}

  • serverDeleteProhibited
  • serverTransferProhibited
  • serverUpdateProhibited
iNET - Khóa tên miền

Tại sao nên sử dụng dịch vụ Khóa tên miền ?

{{'Với tên miền Việt Nam .VN' | translate}}

Nếu Quý khách để lộ mật khẩu tài khoản quản lý tên miền, kẻ gian có thể vào trang quản trị và tác động thay đổi DNS; xóa bản ghi hoặc chuyển hướng tên miền tới một website khác.

Khóa tên miền sẽ giúp Quý khách tránh được điều này, vì mọi thay đổi đều được iNET và xác nhận lại với chủ thể tên miền. Tên miền sử dụng dịch vụ Khóa tên miền được bảo vệ 2 lớp, tại iNET (Nhà đăng ký tên miền) và tại VNNIC (Trung tâm Internet Việt Nam – Cơ quan quản lý tên miền Quốc gia)

{{'Với tên miền Quốc tế' | translate}}

Trong trường hợp nếu Quý khách để lộ mật khẩu tài khoản quản lý tên miền, ngoài các tác động kể trên kẻ gian còn có thể transfer tên miền sang nhà đăng ký khác, hoặc chiếm đoạt tên miền.

Khóa tên miền Quốc tế sẽ giúp Quý khách tránh được điều này, mọi thay đổi liên quan đến tên miền đều được iNET và xác nhận lại với chủ thể tên miền. Tên miền được bảo vệ 2 lớp, tại iNET (Nhà đăng ký tên miền) và tại ICANN (Cơ quan quản lý tên miền Quốc tế)

Kiểm tra tên miền đã được Khóa an toàn chưa?

{{'Tên miền' | translate}} {{domain.domainName}} {{'đã được khóa an toàn' | translate}}.
{{'Tên miền' | translate}} {{domain.domainName}} {{'chưa được khóa an toàn' | translate}}.
Đăng ký {{'Dịch vụ khóa an toàn chỉ với' | translate}} 495K/{{'năm' | translate}}
Đăng ký {{'Dịch vụ khóa an toàn chỉ với 500.000 đ/tháng' | translate}}
{{'Chú ý' | translate}}: {{'tên miền' |translate}} {{domain.domainName}} {{'không phải do NĐK iNET quản lý, để đăng ký dịch vụ khóa tên miền Quý khách cần chuyển đổi NĐK về iNET. Phí chuyển đổi NĐK về iNET là miễn phí.' | translate}}
{{'Tên miền' | translate}} {{domain.domainName}} {{'chưa được đăng ký' | translate}}.

Bảng giá dịch vụ

Tên miền Quốc tế
500.000 đ/{{'tháng' | translate}}
Tên miền Việt Nam
82.500 đ/{{'tháng' | translate}}
{{'Chỉ còn' | translate}} 41.250 đ/{{'tháng' | translate}} {{'sử dụng mã' | translate}} KTM

Những ai đã sử dụng dịch vụ khóa tên miền ?