iNET.VN

Bảng giá

Linux hosting

/tháng
/tháng

/tháng
 • SSD Storage:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • IP riêng: {{extendData[$index].des.ipown}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • Web công nghệ Litespeed
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
SEO HOSTING

/tháng
/tháng

/tháng
 • SSD Storage:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • IP riêng: {{extendData[$index].des.ipown}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • Web công nghệ Litespeed
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
RESELLER HOSTING

/tháng
/tháng

/tháng
 • SSD Storage:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • IP riêng: {{extendData[$index].des.ipown}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • Web công nghệ Litespeed
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
Cloud VPS

/tháng
/tháng

/tháng
 • SSD Storage:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • IP riêng: {{extendData[$index].des.ipown}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • Web công nghệ Litespeed
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
Email

/tháng
/tháng

/tháng
 • SSD Storage:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • IP riêng: {{extendData[$index].des.ipown}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • Web công nghệ Litespeed
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}

{{vm.svInfoData[vm.svinfo].title}}
 • {{sht}}

CAM KẾT

KHÁCH HÀNG & TRUYỀN THÔNG NÓI VỀ iNET