Bản quyền DirectAdmin

Bản quyền DirectAdmin
  • DirectAdmin (DA) là một phần mềm hệ thống xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Linux phục vụ cho mục đích quản trị máy chủ lưu trữ website.
  • DirectAdmin nổi tiếng ở sự đơn giản, nhè nhàng, ít tốn tài nguyên, hiệu quả và đầy đủ các tính năng của một Hosting ControlPanel
  • Cấu hình tối thiểu của VPS/Server cài đặt DA mà iNET khuyến nghị là 1 Core CPU và 1 GB RAM

Bảng giá DirectAdmin

{{key}}: {{value}}
/ năm tháng

Bản quyền cPanel/WHM

Bản quyền cPanel/WHM
  • cPanel/WHM là một Control Panel dành riêng cho máy chủ lưu trữ Web Hosting. Bản quyền cPanel có nhiều tính năng mạnh mẽ để hỗ trợ cho quản trị viên có khả năng can thiệp sâu và chính xác hơn đối với các thiết lập cấu hình nâng cao và khai thác tối đa tài nguyên máy chủ.
  • Cấu hình tối thiểu của VPS/Server cài đặt cPanel/WHM mà iNET khuyến nghị là 4 Core CPU và 4GB RAM

Bảng giá cPanel/WHM

{{key}}: {{value}}
/ năm tháng tài khoản

Bản quyền CloudLinux

Bản quyền CloudLinux
  • CloudLinux là hệ điều hành *Nix đầu tiên, được thiết kế dành riêng cho nhu cầu lưu trữ web, đặc biệt là phục vụ nhu cầu của các nhà cung cấp Hosting (Hosting Provider). CloudLinux sử dụng công nghệ LVE (Lightweight Virtual Environments – Tạo môi trường ảo hóa) tạo nên sự đột phá trong viêc quản lý, chia sẻ tài nguyên máy chủ cho các tài khoản người dùng.
  • Là hệ điều hành duy nhất ứng dụng công nghệ Linux cho phép các nhà cung cấp dịch vụ web hosting có thể phân vùng tài nguyên và hạn định cấp độ sử dụng tài nguyên đối với từng khách hàng riêng biệt. Do đó, việc sử dụng nguồn tài nguyên của một khách hàng sẽ không làm ảnh hưởng đến các khách hàng khác trên cùng hạ tầng hệ thống, đồng thời việc cô lập các tài khoản người dùng giúp tăng tính bảo mật và ổn định cho dịch vụ.

Bảng giá CloudLinux

Bản quyền hàng tháng Bản quyền hàng năm

Bản quyền LiteSpeed

  • LiteSpeed webserver (LSWS – www.litespeedtech.com) là một trong những webserver hoạt động trên nền tảng Linux có hiệu suất hoạt động cao và nhanh nhất hiện nay, qua một quá trình phát triển khá dài (từ 2002) cho đến nay đã khẳng định khả năng xử lý vượt trội hơn hẳn so với Apache, tốc độ xử lý file tĩnh của LSWS có thể nhanh hơn gấp 6 lần so với Apache, tốc độ xử lý PHP trên LSWS có thể tăng từ 1,5 lần đến 3 lần so với Apache.
Bản quyền DirectAdmin

Bảng giá LiteSpeed

Hàng tháng Hàng năm