iNET.VN

Thay đổi thông tin đăng ký tên miền

Để thay đổi thông tin đăng ký tên miền Chủ thể tên miền có thể thực hiện theo 2 cách sau đây:

1. Sử dụng email quản lý tên miền để gửi yêu cầu.

  • Chủ thể có thể sử dụng email đã đăng ký tên miền tại iNET để thực hiện gửi yêu cầu thay đổi thông tin.
  • Trong email yêu cầu, chủ thể ghi rõ thông tin tên miền cần thay đổi, lý do thay đổi thông tin và cam kết chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.
  • Chủ thể gửi yêu cầu thay đổi về email [email protected] để được hỗ trợ.

2. Gửi đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền đến iNET.

Việc gửi đơn yêu cầu áp dụng trong trường hợp khi chủ thể không thể thực hiện theo cách 1, hồ sơ thay đổi bao gồm:

  • Đơn yêu thay đổi thông tin đăng ký tên miền, trong đơn chủ thể cần nêu rõ thông tin cần thay đổi, lý do thay đổi thông tin và cam kết chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.Có chữ ký của chủ thể, ký và đóng dấu đối với tổ chức tại đây
  • Bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức).

Thời gian xử lý trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký tên miền hợp lệ, kết quả xử lý được thông báo tới chủ thể tên miền được biết.

Phí dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký tên miền: Miễn Phí.