Văn bản pháp lý

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
124/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 09/02/2017 Quyết định ban hành danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ theo nội dung quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Tại đây
208/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư 208/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 Tại đây
16/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/06/2016 Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Tại đây
14/2016/TTLTBTTTT-BKHCN Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch 08/06/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Tại đây
24/2015/TTBTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 18/08/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Tại đây
38/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 01/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Tại đây
174/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Tại đây
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Tại đây
189/2010/TT-BTC Bộ Tài Chính Thông tư 24/11/2010 Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam Tại đây