{{featured[nameSv].title}}

Bảng giá dịch vụ Cloud VPS

Tiết kiệm hơn khi mua nhiều năm

/{{'tháng' | translate}}

/{{'tháng' | translate}}
/{{'tháng' | translate}}
{{'Đăng ký' | translate}}

Tùy chọn cấu hình máy chủ Cloud VPS

{{hl.title}}

Thông số kỹ thuật

A B C
A B C D E
Phân bổ tài nguyên
Gói
Gói A B C D E

Câu hỏi thường gặp

{{faq.title | translate}}

{{featured[nameSv].title | translate}} {{'chỉ với' | translate}} {{featured[nameSv].prsvA | currency}}
{{'Hoặc' | translate}}
{{featured[nameSv].title | translate}} {{'chỉ với' | translate}} {{featured[nameSv].prsvA | currency}}