Bảng giá dành cho Đại lý

Tất cả các tổ chức và cá nhân đều có thể tham gia làm đại lý tên miền, hosting của iNET. Là đại lý tên miền, hosting của iNET. Quý khách được hưởng nhiều ưu đãi và chính sách tốt nhất hiện nay.

LỢI THẾ LÀM ĐẠI LÝ TÊN MIỀN, HOSTING CỦA INET:

Tên miền Việt Nam .VN thù lao 8%

VPS, Email server, SEO Hosting, Reseller SEO Hosting hoa hồng 25%

Web Hosting, Email doanh nghiệp, Big Mail hoa hồng 30%

Tên miền được kích hoạt ngay khi nộp tiền.

Đại lý toàn quyền quyết định giá bán.

Có công cụ và website quản lý tên miền riêng.

Đăng ký 1 lần, hưởng hoa hồng mãi mãi.

Tùy theo các mức kí quỹ mà Đại lý sẽ nhận được các mức hoa hồng ưu đãi dưới đây:

Cấp đại lý Đại lý cấp 1 Đại lý cấp 2 Đại lý cấp 3 Đại lý cấp 4

Đại lý tên miền Việt Nam

Phí đăng ký & duy trì 5% 6% 7% 8%

Đại lý tên miền Quốc tế (VNĐ)

.com 220.000 218.000 214.000 208.000
.net 240.000 238.000 233.000 227.000
.org 255.000 253.000 248.000 242.000
.biz 266.000 264.000 259.000 252.000
.info 244.000 242.000 238.000 231.000
.mobi 384.000 381.000 374.000 363.000
.asia 332.000 329.000 323.000 314.000
.eu 230.000 228.000 224.000 217.000
.com.co | .net.co | .nom.co 384.000 381.000 374.000 363.000
.ws (Tên miền 4 ký tự trở lên) 471.000 466.000 458.000 445.000
.ws (Tên miền 3 ký tự trở lên) 15.099.000 14.963.000 14.691.000 14.283.000
.ws (Tên miền 2 ký tự trở lên) 25.336.000 25.108.000 24.651.000 23.966.000
.tw (tên miền 2 ký tự) 819.000 812.000 797.000 775.000
.tw (tên miền 3 ký tự) 690.000 684.000 672.000 653.000
- .co.in | .net.in | .org.in | .firm.in 204.000 202.000 199.000 193.000

Đại lý các dịch vụ khác

VPS, EMAIL SERVER, SEO HOSTING, RESELLER SEO HOSTING -15% -20% -22% -25%
Web Hosting, Email doanh nghiệp, Big mail -15% -20% -25% -30%
Hợp đồng đại lý Tải về
Hợp đồng Cộng Tác Viên Tải về