CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

Đối tượng áp dụng

 • Tất cả các đại lý ký hợp đồng mới từ ngày 01/06/2019.
 • Các đại lý ký hợp đồng trước ngày 01/06/2019 vẫn giữ nguyên chính sách cũ.

Điều kiện để trở thành đại lý tại iNET

 • Khách hàng muốn trở thành đại lý của iNET bắt buộc phải là một tổ chức hoặc công ty.
 • Có đầy đủ Giấy phép kinh doanh theo Quy định của nhà nước.

Quy định chung

 • Tuân thủ các chính sách do iNET cung cấp cho đại lý trong phạm vi của dịch vụ.
 • Ký quỹ tối thiểu 2 triệu VNĐ(chuyển khoản vào tài khoản của iNET theo hướng dẫn) khi kích hoạt tài khoản.
 • Được chiết khấu trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ. Mức chiết khấu được niêm yết trên website của iNET tại đây.
 • Mức chiết khấu không áp dụng cho các dịch vụ Backorder và Sàn tên miền.
 • Đại lý được cung cấp tài khoản, API, hướng dẫn và công cụ quản lý dịch vụ sau khi kích hoạt tài khoản.

Hình thức nạp quỹ

 • Online: nạp qua 2 hình thức: thẻ thanh toán quốc tế hoặc qua ATM nội địa qua cổng giao dịch trung gian Napas. Mức giao dịch tối thiểu là 100,000 VNĐ.
 • Chuyển khoản: chuyển khoản qua ngân hàng nội địa theo hướng dẫn. Mức giao dịch tối thiểu là 1,000,000 VNĐ.
 • Tiền mặt: nhân viên thu phí của chúng tôi sẽ xuất trình giấy giới thiệu của Công ty. Việc thanh toán được xác nhận bởi phiếu thu kèm giấy giới thiệu và hóa đơn tài chính.

Trách nhiệm pháp lý đối với dịch vụ của iNET

 • Đại lý chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp về tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử của cá nhân, tổ chức đăng ký dịch vụ, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Đại lý chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của đại lý và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của đại lý do quản lý lỏng lẻo gây ra.
 • Đại lý không được dùng thông tin của mình để đăng ký tên miền cho khách hàng của đại lý.
 • Đại lý chịu trách nhiệm nhắc gia hạn tên miền tới khách hàng của mình trước ngày tên miền hết hạn.
 • Đại lý được toàn quyền chủ động thực hiện nghiệp vụ đăng ký mới, theo dõi việc duy trì đối với các dịch vụ do đại lý quản lý và chịu trách nhiệm đối với các nghiệp vụ quản lý dịch vụ của mình.
 • Đại lý chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, tên miền và các dịch vụ khác không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Riêng tên miền Việt Nam (đuôi .VN) bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng).
 • Theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, đại lý/khách hàng phải cung cấp bản khai đăng ký tên miền Việt Nam, tên miền Quốc tế có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) về Nhà đăng ký tên miền iNET + bản photo CMND của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức). Sau 05 ngày kể từ ngày đăng ký tên miền sẽ bị tạm ngưng nếu thiếu hồ sơ theo quy định.
 • Đại lý phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các quy định hiện hành khác của pháp luật Việt Nam.
 • Đại lý phải cung cấp thông tin và phối hợp với iNET, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác.
 • Đại lý có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng của mình khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang http://www.thongbaotenmien.vn theo quy định của Trung tâm internet Quốc Gia (VNNIC).
 • Nếu có thay đổi về nhân sự quản lý tài khoản đại lý phải thông báo và liên hệ ngay với iNET để điều chỉnh, cập nhật kịp thời.
 • Đại lý có trách nhiệm phối hợp với iNET xử lý các yêu cầu chuyển tên miền của khách hàng từ đại lý về iNET hoặc ngược lại
 • Đại lý tự kiểm tra thông tin Whois tên miền ngay khi tên miền được đăng ký hoặc được duy trì thành công (tham khảo tại https://whois.iNET.vn).
 • Đại lý bán tên miền đúng giá theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam; Không được sử dụng bất cứ hình thức khuyến mãi nào làm giảm tiền lệ phí, phí khách hàng phải nộp khi đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.VN”; Không được sử dụng tên miền “.VN” làm hàng hóa, dịch vụ trong các hoạt động khuyến mãi hàng hóa, dịch vụ khác; Không thu thuế giá trị gia tăng đối với các khoản phí, lệ phí đăng ký, duy trì tên miền “.vn” theo quy định của Tổng cục thuế.
 • Đại lý đồng ý bồi thường và giữ cho iNET được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường phát sinh từ nội dung mà đại lý hoặc khách hàng của đại lý vi phạm Quy định hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

Quản lý, sửa đổi và chấm dứt dịch vụ của chúng tôi

 • iNET được quyền quản lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ cho đại lý theo quy định hiện hành. Tạm ngưng các tài khoản truy cập tới iNET của đai lý hoặc xem xét chấm dứt Hợp đồng của đại lý trong trường hợp đại lý không thực hiện đúng những điều khoản ràng buộc trong Quy định này.
 • iNET được quyền tạm ngưng và thu hồi các dịch vụ vi phạm các quy định cấm về quản lý tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt Nam.
 • Được gửi, thông báo, hướng dẫn và đào tạo cho đại lý các kiến thức căn bản về chính sách quản lý và những thay đổi chính sách về quản lý tài nguyên Internet của Việt Nam.
 • Hướng dẫn các nghiệp vụ để đại lý tổ chức thực hiện, đại lý phối hợp với iNET trong quá trình đăng ký và duy trì dịch vụ.
 • Chúng tôi cung cấp và đảm bảo các chuẩn kỹ thuật cần thiết để đại lý thực hiện việc đăng ký các dịch vụ trực tuyến, duy trì, cập nhật các thông tin liên quan đến các dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác.
 • Hoàn phí 100% phí đăng ký tên miền VN trong trường hợp tên miền bị một chủ thể khác đăng ký trước.
 • Được quyền gửi email thông báo hết hạn dịch vụ tên miền cho khách hàng của đại lý sau ngày hết hạn 30 và 35 ngày theo thông tin mặc định của đại lý.
 • Trường hợp khách hàng của đại lý gửi tiền thanh toán qua iNET, iNET sẽ chuyển thông tin thanh toán của khách hàng lại cho đại lý hoặc xử lý luôn cho đại lý nếu được đại lý chấp nhận. Các giao dịch vẫn tính trên tài khoản đại lý.
 • Trường hợp khách hàng của đại lý gửi ticket/email hỗ trợ kỹ thuật qua iNET, iNET sẽ xử lý hỗ trợ cho khách hàng của đại lý theo thương hiệu của đại lý.
 • Trường hợp khách hàng của đại lý muốn chuyển dịch vụ của mình sang quản lý tại iNET, iNET sẽ liên hệ lại với đại lý để xử lý.

Chấm dứt hợp đồng

 • Trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng 30 ngày đại lý phải có trách nhiệm phối hợp với iNET thông báo tới toàn bộ chủ thể tên miền đang thực hiện việc duy trì qua đại lý về việc đại lý sẽ chấm dứt Hợp đồng với iNET. Đại lý đề nghị chủ thể sử dụng chuyển về duy trì tại iNET hoặc một đại lý có chức năng tương tự khác của iNET.
 • Nếu chủ thể không thực hiện việc chuyển đổi, dịch vụ sẽ tự động chuyển về duy trì tại iNET.
 • Trường hợp đại lý giải thể hoặc phá sản, tên miền và các dịch vụ đang duy trì qua đại lý sẽ tự động chuyển sang quản lý và duy trì tại iNET.
 • Đại lý phải chịu trách nhiệm theo dõi và phối hợp với iNET thực hiện quá trình chuyển dịch vụ qua iNET để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Đối với dịch vụ tên miền, theo quy định về trách nhiệm, Nhà đăng ký tên miền là đơn vị cuối cùng chịu cuối cùng về hoạt động ổn định của tên miền và để xảy ra việc không nhắc gia hạn dẫn đến mất tên miền của khách hàng. Do vậy, iNET sẽ thực hiện gia hạn trực tiếp, chuyển tên miền về vận hành trực tiếp tại iNET với khách hàng của Đại lý trong trường hợp: Khách hàng và iNET không liên lạc được với Đại lý quá 3 lần.
 • Đối với các dịch vụ lưu trữ (Hosting; Cloud VPS; Email; Website) đăng ký và cung cấp bởi Đại lý tới khách hàng của Đại lý. iNET trong phạm vi chịu trách nhiệm vận hành hệ thống, không chịu trách nhiệm về các dữ liệu của khách hàng của Đại lý lưu trữ trên đó. Đại lý cần đảm bảo tuân thủ ký kết hợp đồng lưu trữ theo quy định, có những điều khoản rõ ràng quy định về cấm lưu trữ, truyền tải, tuyên truyền trái phép theo Quy định của luật pháp Việt Nam và hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này.
 • Trường hợp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đại lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên có liên quan.
 • Quyền lợi đại lý khi chấm dứt hợp đồng: đại lý được hưởng 5% doanh thu của các dịch vụ cũ nếu dịch vụ duy trì tiếp tục.

Các điều khoản khác

 • Đại lý phải cam kết và bảo đảm rằng đại lý có đầy đủ thầm quyển để thực hiện Quy định này cũng như cam kết theo Quy định và thực hiện trách nhiệm trong Hợp đồng, không được phép thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của hai bên.
 • Quy định này có thể sửa đổi bổ sung theo những thay đổi trong chính sách quản lý. Việc sửa đổi bổ sung đó được mỗi bên thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 10 ngày.
 • Các trường hợp xảy ra tranh chấp tên miền ".vn" tuân thủ đúng tiến trình giải quyết được mô tả trên website http://vnnic.vn/tranhchaptenmien, Nhà đăng đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành.