Chào mừng! Chúng tôi cung cấp sản phẩm và công cụ cần thết để bạn bán tên miền, hosting, email theo tên miền, website và hơn thế nữa các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, ngay từ website của bạn hoặc qua thương hiệu của chính bạn mà không có bất kỳ dấu hiệu hay sự hiện diên nào của iNET

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI INET

Chúng tôi cung cấp mọi thứ bạn cần để bán tên miền, hosting, email, website và Cloud VPS qua công cụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc ngay từ website của chính bạn.

Lý do Bạn nên trở thành đại lý của iNET

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ

Tên miền .vn
Chuyển tên miền về iNET Miễn phí
Tên miền quốc tế
Áp dụng cho đăng ký năm đầu tiên. Giá duy trì các năm sau bằng giá đăng ký mới + 10,000 đ/năm
Dịch vụ khác
-

Đăng ký làm đại lý của iNET