Chào mừng! Chúng tôi cung cấp sản phẩm và công cụ cần thết để bạn bán tên miền, hosting, email theo tên miền, website và hơn thế nữa các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, ngay từ website của bạn hoặc qua thương hiệu của chính bạn mà không có bất kỳ dấu hiệu hay sự hiện diên nào của iNET

Chào mừng bạn đến với iNET

Chúng tôi cung cấp sản phẩm và công cụ cần thết để bạn bán tên miền, hosting, email theo tên miền, website và hơn thế nữa các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, ngay từ website của bạn hoặc qua thương hiệu của bạn.

Tại sao bạn nên chọn iNET?

Sản phẩm

Chính sách chiết khấu

Dịch vụ Tên miền Quốc gia .VN

Tên miền Quốc gia .VN Đăng ký năm đầu tiên
({{'Đã bao gồm VAT' | translate}})
Duy trì từ năm thứ 2/năm
({{'Đã bao gồm VAT' | translate}})
Chuyển tên miền về iNET
{{"." + suffix.suffix}} .com.vn | .net.vn | .biz.vn .gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
.name.vn Tên miền Tiếng Việt
Miễn phí

Dịch vụ Tên miền Quốc tế

Tên miền Quốc tế Đăng ký năm đầu tiên
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
Duy trì từ năm thứ 2/năm
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
Chuyển tên miền về iNET
{{"." + suffix.suffix}}

Các tên miền Quốc tế mở rộng khác

Tên miền Quốc tế Đăng ký năm đầu tiên
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
Duy trì từ năm thứ 2/năm
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
Chuyển tên miền về iNET
{{"." + suffix.suffix}}

Các dịch vụ khác

Tên dịch vụ Chiết khấu

Đăng ký làm đại lý của iNET