Khởi đầu năm mới Canh Tý đầy may mắn với chương trình bóc lì xì đầu năm tại iNET

* Mỗi khách hàng chỉ được bóc lì xì tối đa 3 lần