Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

{{selected}}

{{'Tên miền' | translate}} Tên miền .vn

Tên miền {{'Phí đăng ký' | translate}}
({{'Đã bao gồm VAT' | translate}})
{{'Phí duy trì' | translate}} / {{'năm' | translate}}
({{'Đã bao gồm VAT' | translate}})
Chuyển về iNET
{{"." + suffix.suffix}} .com.vn | .net.vn | .biz.vn .gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
.name.vn Tên miền Tiếng Việt
{{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
Miễn phí

Tên miền quốc tế

Tên miền {{'Phí đăng ký' | translate}}
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
{{'Phí duy trì' | translate}}
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
{{'Chuyển về iNET' | translate}}
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
{{"." + suffix.suffix}} {{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.transferOrigin | currency : '\u20ab':0}}

Tên miền quốc tế mới

Tên miền {{'Phí đăng ký năm đầu tiên' | translate}}
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
{{'Phí duy trì từ năm thứ 2' | translate}}/{{'năm' | translate}}
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
{{'Chuyển về iNET' | translate}}
({{'Chưa bao gồm VAT' | translate}})
{{"." + suffix.suffix}} {{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.transferOrigin | currency : '\u20ab':0}}

Chi tiết biểu phí .vn

{{'Tên miền' | translate}} {{'Lệ phí đăng ký tên miền .vn' | translate}} (VAT = 0) {{'Giá cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền .VN' | translate}}
({{'Đã bao gồm VAT' | translate}})
{{'Phí duy trì tên miền .vn' | translate}} (VAT = 0) {{'Giá cung cấp dịch vụ duy trì tên miền .VN' | translate}}
({{'Đã bao gồm VAT' | translate}})
{{'Tổng' | translate}}
.vn
.com.vn
.net.vn
.biz.vn
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn

Tên miền theo địa giới hành chính .vn

.name.vn
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí Miễn phí