Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

{{selected}}

Tên miền .VN

 • {{price.suffix}}
 • Phí khởi tạo
  {{price.regOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.reg | currency : '\u20ab':0}}
 • Chưa nhập phí khởi tạo
 • Phí duy trì / năm đầu tiên
  {{price.renOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.ren | currency : '\u20ab':0}}
 • Chưa nhập phí duy trì

Tên miền quốc tế

 • {{price.suffix}}
 • Phí khởi tạo
  {{price.regOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.reg | currency : '\u20ab':0}}
 • Chưa nhập phí khởi tạo
 • Phí duy trì / năm đầu tiên
  {{price.renOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.ren | currency : '\u20ab':0}}

Tên miền quốc tế mới

 • {{price.suffix}}
 • Phí khởi tạo
  {{price.regOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.reg | currency : '\u20ab':0}}
 • Chưa nhập phí khởi tạo
 • Phí duy trì / năm đầu tiên
  {{price.renOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.ren | currency : '\u20ab':0}}