Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

{{selected}}

Tên miền Tên miền .vn

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
{{"." + suffix.suffix}} .com.vn | .net.vn | .biz.vn .gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
.name.vn Tên miền Tiếng Việt
{{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
Miễn phí

Tên miền quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
{{"." + suffix.suffix}} {{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.transferOrigin | currency : '\u20ab':0}}

Tên miền quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
{{"." + suffix.suffix}} {{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.transferOrigin | currency : '\u20ab':0}}

Chi tiết biểu phí .vn

Tên miền Lệ phí đăng ký tên miền .VN Giá cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền .VN
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì tên miền .VN Giá cung cấp dịch vụ duy trì tên miền .VN
(Đã bao gồm VAT)
Tổng
.vn
.com.vn
.net.vn
.biz.vn
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn

Tên miền theo địa giới hành chính .vn

.name.vn
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí Miễn phí