Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

{{selected}}

Tên miền Tên miền .vn

Tên miền Lệ phí đăng ký tên miền .VN Giá cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền .VN (Đã bao gồm VAT) Phí duy trì tên miền .VN Giá cung cấp dịch vụ duy trì tên miền .VN (Đã bao gồm VAT) Tổng
{{price.suffix}} {{price.regOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.reg | currency : '\u20ab':0}} {{price.renOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.ren | currency : '\u20ab':0}}

Tên miền quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì
{{price.suffix}} Free {{price.renOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.ren | currency : '\u20ab':0}}

Tên miền quốc tế mới

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì
{{price.suffix}} Free {{price.renOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{price.ren | currency : '\u20ab':0}}