Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

{{selected}}

Tên miền Tên miền .vn

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về iNET Tổng phí năm đầu tiên
{{"." + suffix.suffix}} .com.vn | .net.vn | .biz.vn .gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
.name.vn Tên miền Tiếng Việt
{{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
Miễn phí

Tên miền quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
{{"." + suffix.suffix}} {{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.transferOrigin | currency : '\u20ab':0}}

Tên miền quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký năm đầu tiên
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
{{"." + suffix.suffix}} {{suffix.regOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.renOrigin | currency : '\u20ab':0}}
{{suffix.transferOrigin | currency : '\u20ab':0}}

Chi tiết biểu phí .vn

Tên miền Lệ phí đăng ký tên miền .vn (VAT = 0) Giá cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền .VN
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì tên miền .vn (VAT = 0) Giá cung cấp dịch vụ duy trì tên miền .VN
(Đã bao gồm VAT)
Tổng
.vn
.com.vn
.net.vn
.biz.vn
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn

Tên miền theo địa giới hành chính .vn

.name.vn
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí Miễn phí