Điểm là đơn vị tích lũy được từ giao dịch đăng ký, gia hạn dịch vụ tại iNET. Với mỗi 1000 VNĐ giao dịch thành công, Quý khách được tích lũy 1 điểm vào tài khoản. Quý khách có thể sử dụng điểm này để đổi lấy các dịch vụ iNET đang cung cấp như: Cloud VPS, hosting, email và Website.

Ví dụ: Quý khách mua dịch vụ tên miền .vn trị giá 750.000 VNĐ = Quý khách có 750 điểm trong tài khoản, tương đương 7500 VNĐ. Số điểm này có thể được quy đổi bất kỳ lúc nào khi Quý khách có nhu cầu mua hàng.

Chương trình quy đổi ra sản phẩm quà tặng với hệ thống quà tặng hấp dẫn sẽ được iNET thông báo cụ thể vào từng thời điểm triển khai.

Hi vọng sẽ đem lại sự trải nghiệm và hài lòng của Quý khách với dịch vụ của chúng tôi

Đăng nhập để xem chi tiết điểm của Quý khách