iNET.VN

Chuyển nhượng tên miền .VN

Hành lang pháp lý

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ TTTT cho phép chuyển nhượng tên miền .vn tại Nhà Đăng ký.

Ưu điểm của chuyển nhượng tên miền
 • Tránh được các nguy cơ mất tên miền như việc hủy đi đăng ký lại
 • Vẫn giữ nguyên được các mốc thời gian ngày đăng ký và ngày hết hạn của tên miền.
 • Tên miền vẫn hoạt động bình thường trong suốt quá trình chuyển nhượng.
Gửi yêu cầu chuyển nhượng tên miền Online

Đăng nhập tài khoản quản trị và chọn tên miền .VN cần chuyển nhượng. Nếu tên miền của Quý khách không thuộc nhà đăng ký iNET, vui lòng chuyển tên miền về iNET trước khi thực hiện chuyển nhượng.

{{'CÁC BƯỚC THỰC HIỆN' | translate}}

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng tên miền

{{'Các bên tham gia chuyển nhượng chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng tên miền gồm văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet' | translate}}

 • {{'Trường hợp chuyển nhượng từ Cá nhân sang Cá nhân' | translate}} Tải về
 • {{'Trường hơp chuyển nhượng từ Cá nhân sang Tổ chức' | translate}} Tải về
 • {{'Trường hơp chuyển nhượng từ Tổ chức sang Tổ chức' | translate}} Tải về
 • {{'Trường hợp chuyển nhượng tư Tổ chức sang Cá nhân' | translate}} Tải về
Bước 2 – Kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả.

Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng, nếu đồng ý các bên tham gia chuyển nhượng thực hiện bước tiếp theo

Bước 3 – Các bên tham gia chuyển nhượng bổ sung thêm
 • {{'Hồ sơ đăng ký mới tên miền của bên nhận chuyển nhượng' | translate}}:
  • {{'Với cá nhân' | translate}}: Bản khai + {{'CMND chủ thể' | translate}}
  • {{'Với tổ chức' | translate}}: Bản khai
 • {{'Giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa cụ thuế liên quan đến chuyển nhượng tên miền:' | translate}}
  • {{'Với cá nhân' | translate}}: {{'Bản cam kết là đối tượng không phải nộp thuế' | translate}} (Mẫu văn bản) {{'hoặc Chứng từ nộp thuế' | translate}}
  • Với tổ chức: Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp
  • {{'Với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Giấy cam kết hoàn tất các nghĩa vụ thuế liên quan' | translate}} (Mẫu văn bản)
Bước 4 - Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký lại tên miền tại nhà đăng ký theo quy định
Bước 5 – Nhà đăng ký thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng và thông báo kết quả.

{{'TIẾP NHẬN YÊU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG' | translate}}

Gửi yêu cầu chuyển nhượng tên miền Offline

Quý khách cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại các văn phòng, chi nhánh của iNET hoặc có thể gửi trước bản chụp hồ sơ qua email tới địa chỉ [email protected] bản cứng gửi sau theo đường bưu chính tới iNET tại địa chỉ:

Nhà đăng ký tên miền iNET.