{{featured[nameSv].title}}

Bảng giá dịch vụ Email theo tên miền

/tháng
/tháng

/tháng
  • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
  • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
  • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
  • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
  • SSD Storage:
  • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
  • SSL: {{extendData[$index].des.ssl.name}}
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}

Đặc tính nổi bật

{{hl.title}}

Thông số kỹ thuật

A B C
A B C D E
Phân bổ tài nguyên
Gói A B C D E
Gói A B C D E

Câu hỏi thường gặp

{{faq.title}}
Hoặc
dịch vụ
dịch vụ